Середа, 27 Травень 2020
Головне меню
Транслятор
Ukrainian English Russian
Пошук
Авторизація
Повідомлення про корупцію
Банер
Зміни одне життя - Україна
Банер

НА ДОПОМОГУ ПІДПРИЄМЦЯМ

ЗРАЗОКДОРУЧЕННЯ №____
від «_____» _________20___ р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Петров і партнери» (ідентифікаційний код за ЄДРОПУ_______), юридична адреса: вул. Іванова, 11 в особі керівника Петрова Володимира Володимировича, який діє на підставі Статуту, доручає Сидорову Костянтину Вікторовичу (паспорт _____№______ виданий __________ Центральним РВММУ УМВС України в Миколаївській області дата видачі _________) представляти інтереси ТОВ «Петров і партнери» з питань подання заяви (з правом підпису) і документів до неї на отримання документів дозвільного характеру.
Доручення видано на строк до ______ 20___ р.


Підпис (П.І.Б. уповноваженої особи) засвідчую __________
Керівник _______________ П.І.Б
М П


Вимоги до Довіреності

Довіреність юридичної особи
Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або особою, уповноваженою на це її установчими документами, та скріплюється печаткою цієї юридичної особи.
Довіреності, що видаються юридичними особами, не вимагають нотаріального посвідчення, оскільки вони посвідчуються безпосередньо організацією шляхом підписування керівником організації та скріплюються печаткою.

Довіреність фізичної особи, фізичної особи – підприємця повинна бути посвідчена нотаріально.
У разі неподання оригіналу належним чином оформленої довіреності, можлива подача копії такої довіреності, яка повинна бути нотаріально посвідчена.
Нотаріуси посвідчують довіреності, складені від імені фізичної особи або юридичної особи, на ім’я однієї або кількох осіб з чітко визначеними юридичними діями, (подання, підписання та отримання відповідних документів, здійснення тих чи інших дій, тощо).
У тексті довіреності мають бути зазначені місце і дата її складання (підписання), прізвища, імена, по батькові (повне найменування юридичної особи), місце проживання (місцезнаходження/юридична адреса юридичної особи) представника і особи, яку представляють, а в необхідних випадках і посаду, яку вони займають.
Довіреність повинна мати всі необхідні реквізити: місце і да¬ту складання, строк дії (прописом), прізвище, ім?я, по батькові довірителя та довіреної особи (повну назву юридичної особи), місце проживання (місцезнаходження юридичної особи) пред¬ставника та особи, яку представляють, а за необхідності - поса¬ду, яку вони обіймають, коло повноважень. Відсутність у довіреності дати вчинення робить її недійсною. Іншим обов'язковим реквізитом є підпис довірителя, а для довіреності, яка видається від імені юридичної особи — прикладення печатки цієї юридичної особи.

 
Правова допомога
Банер
Місцеві вибори 2015
Банер
Електронне звернення
Банер
Для громадян з порушенням слуху
Банер
Офіційні веб-портали

1

12

в

Обласна "Гаряча лінія"
Банер
Календар новин
Держенергоефективність України
Банер
Банер
Статистика
На даний момент 25 гостей на сайті