Середа, 27 Травень 2020
Головне меню
Транслятор
Ukrainian English Russian
Пошук
Авторизація
Повідомлення про корупцію
Банер
Зміни одне життя - Україна
Банер

Діяльність дозвільного центру в Міжгірському районі

Форма заяви для отримання дозвільного документаЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету
Міністрів України
від 7 грудня 2005 р. N 1176
(в редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 3 вересня 2008 р. N 778)

_______________________
(керівнику дозвільного органу)
_____________________

ЗАЯВА
Відповідно до статті 7 Закону України "Про дозвільну систему
у сфері господарської діяльності" прошу видати _________________________
_________________________________________________________________
(назва документа дозвільного характеру)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(об'єкт, на який видається документ)
_________________________________________________________________
(місцезнаходження (адреса)) об'єкта, на який видається документ)
_________________________________________________________________
(вид діяльності згідно з КВЕД)
_________________________________________________________________
(у давальному відмінку повне найменування юридичної особи/ім'я,
по батькові та прізвище фізичної особи - підприємця)
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ,
__________________________________________________________________
ідентифікаційний номер фізичної особи - підприємця,
платника податків та інших обов'язкових платежів)
__________________________________________________________________
(ім'я, по батькові та прізвище керівника юридичної особи/фізичної особи
- підприємця/уповноваженої особи)
__________________________________________________________________
(місцезнаходження юридичної особи/місце проживання фізичної особи - підприємця)
________________ ________________
(телефон) ( телефакс)
"___" ____________ 20__ р. _____________________________
(підпис керівника юридичної особи/
фізичної особи – підприємця,
уповноваженої особи)
Документи, що додаються по заяви: ____________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Заповнюється державним адміністратором:
------------------------------------------------------------------
"___" ____________ 20__ р. Реєстраційний номер ___________
(дата надходження заяви)
_________________________________ _________________
(ініціали та прізвище
державного адміністратора) (підпис)Паспорт
Дозвільного центру
Міжгірської районної державної адміністрації
1. Загальні дані
1.1. Дата створення 22.08.2005 року
1.2. Назва, номер, дата розпорядчого документу місцевого органу влади про створення Дозвільного центру Розпорядження голови Міжгірської РДА № 240 від 22.08.2005 р.„Про створення офісу з видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності”
1.3. Місцезнаходження: Міжгірська райдержадміністрація

1.4. Поштова адреса: смт.Міжгір’я,вул.Шевченка,97,каб.104.
1.5. Телефон, факс, електронна пошта: Телефон-факс – 2-30-68;
Електронна пошта – Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
1.6. Прізвище, ім’я, по батькові державного адміністратора Буртин Любов Юріївна
1.7. Назва, номер, дата розпорядчого документу місцевого органу влади про призначення (покладання обов’язків) адміністратора Розпорядження голови Міжгірської РДА від 04.05.11 р. № 46-К
1.8. Адреса Веб-сторінки у мережі Інтернет: www.m-rda.gov.ua
1.9. Розклад роботи Дозвільний центр працює щоденно з 8.00 до 17.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00. крім вихідних та святкових днів, спільні засідання єдиної комісії - щовівторка і щочетверга з 14-16 год.
1.10. Прізвище, ім’я, по батькові, посада та контактний телефон особи, яка відповідає за роботу Дозвільного центру, та керівника РДА, що відповідає за діяльність Дозвільного центру
- Буртин Любов Юріївна –державний адміністратор, тел. 2-30-68;
- Щур Василь Михайлович – голова РДА, тел.2-13-30; 2-11-64.
1.11. Кількість населення територіально-адміністративної одиниці, в якій cтворено Дозвільний Центр - 48,5 тис. чол.
1.12. Кількість юридичних та фізичних осіб-підприємців, що знаходяться на обліку у відповідній територіально-адміністративній одиниці, в якій створено Дозвільний Центр - юридичних – 614 осіб; - фізичних - 1612 осіб.


2. Матеріально-технічна база


2.1. Наявність приміщення: окреме, орендоване, інше: окреме приміщення
2.2. Кількість кімнат 1
2.3. Кількість робочих місць, відповідно облаштованих 1
2.4. Наявність інформаційних стендів (відповідність їх змісту вимогам Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності") - є в наявності .
2.5. Наявність оргтехніки:
2.5.1. персональний комп’ютер (шт.) - 1 шт.
2.5.2. копіювальний апарат (шт.)
2.5.3. принтер (шт.)
2.5.4. сканер (шт.)
2.5.5. телефонний апарат (шт.)
2.5.6. телефон-факс (шт.) - 1 шт.
багатофункціональний планшетний лазерний пристрій (принтер – сканер - ксерокс) - 1 шт.
2.6. Забезпеченість доступу в мережу Інтернет та до Інтернет – ресурсів з законодавчою базою України - забезпечено
2.7. Наявність журналу обліку, в якому адміністратор реєструє заяви та відповідні документи, що подаються суб’єктами господарювання для отримання документів дозвільного характеру - є в наявності.
3. Перелік місцевих дозвільних органів, які беруть участь у роботі Дозвільного Центру:
3.1. Загальна чисельність учасників, з них: - 11
3.1.1. Структурні підрозділи райдержадміністрації, їх назви: - Фуцур Іван Степанович – начальник відділу регіонального містобудування та архітектури;
3.1.2. Територіальні органи центральних органів виконавчої влади, представники яких беруть участь у роботі Центру (необхідно зазначити конкретні дозвільні органи (їх територіальні органи) – МОЗ (СЕС), МНС (Державна пожежна служба), тощо)
-МОЗ (СЕС) – Маркович Тамара Василівна –лікар з гігієни харчування районної санепідемстанції;
- МНС – Альбрехт Віктор Бийлович - начальник відділу наглядово-профілактичної діяльності Міжгірського РВ УМНС;
- ОУОНПС –Росол Всиль Васильович –головний спеціаліст Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Закарпатській області ;
- Держкомзем - Больбан Наталія Михайлівна –. начальник відділу Держкомзему у Міжгірському районі;
- МВС- Лихтей Руслан Вікторович–начальник Міжгірського МРВ УДАЇ УМВС ;
- ОУДВМ - Тарахонич Василь Васильович –провідний спеціаліст управління державної ветмедицини Міжгірського району;
-ДАБК - Бошота Василь Юрійович- державний інспектор архітектурно-будівельного контролю в Закарпатській області;
- МУВГ - Тайстра Іван Васильович – провідний інженер Виноградівського міжрайонного управління водного господарства по Міжгірському району.
-Держкомзем – Юртин Василь Васильович – завідувач сектору Державної інспекції з контролю за використанням та охороною земель відділу Держкомзему у Міжгірському районі.
-ЗОУЛМГ - Зварич Володимир Іванович – головний спеціаліст ведення лісового господарства Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства.
Блецкан Михайло Іванович – головний спеціаліст інспекції карантину рослин
3.1.3. Інших учасників - Міжгірська РДА;
- 23 сільські ради Міжгірського району.

4. Матеріально-фінансове забезпечення

4.1. Джерела та обсяги фінансування діяльності Дозвільного центру (державні, залучені), грн.:
-----
4.1.1. Загальна сума фінансування, яка виділена з державного (місцевого) бюджету на поточний рік, грн. _______

4.1.2. Технічна допомога (назва організації, що надала технічну допомогу, склад технічної допомоги) -----

5. Перелік документів дозвільного характеру, які видаються в Дозвільному Центрі ( із зазначенням дозвільних органів)
1. Дозвіл на попереднє погодження розташування (реконструкцію) об’єкта – Міжгірська РДА;
2. Експлуатаційний дозвіл для потужностей (об’єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів підконтрольних ветеринарній службі – районна інспекція ветмедицини;
3. Висновок про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки – комісія із землеустрою;
4. Дозвіл на зміну цільового використання земельної ділянки – комісія із землеустрою;
5. Декларація відповідності об’єкта вимогам законодавства з питань пожежної безпеки – райвідділ МНС;
6. Дозвіл на спеціальне використання природних рослинних ресурсів місцевого значення – органи місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції;
7. Дозвіл на спецводокористування – Державне управління ОНПС;
8. Дозвіл на утворення та розміщення відходів – Державне управління ОНПС;
9. Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферу повітря стаціонарними джерелами – Державне управління ОНПС;
10. Лісорубний квиток – Закарпатське обласне управління ЛМГ.
11. Дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву родючих земель - державна інспекція за охороною та використанням земель;
12. Висновок державної екологічної експертизи – Державне управління ОНПС;
13. Дозвіл на виконання будівельних робіт – ДАБК;
14. Дозвіл на розроблення проекту відведення земельної ділянки – місцеві державні адміністрації, відповідні органи місцевого самоврядування.
15. Фітосанітарний сертифікат.
Державний адміністратор Л. Буртин

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності об'єкта (об'єктів) вимогам законодавства з питань пожежної безпеки
______________________________________________________________________________________
(повне найменування об'єкта) Місцезнаходження об'єкта ______________________________________________________________ Місцезнаходження керівника (керівного органу) суб'єкта господарської діяльності
______________________________________________________________________________________ Ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податку ______________________________________________________________________________ Керівник (власник) суб'єкта господарської діяльності ______________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
Телефон ______________________ Телекс ___________________ Телефакс ___________________ Перелік робіт (послуг), що будуть виконуватися (надаватися), а також виробів, що виготовляються ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Характеристика об'єкта _______________________________________________________________
(конструктивні елементи будівлі, загальна площа,
______________________________________________________________________________________
поверховість, наявність підвальних та горищних
______________________________________________________________________________________
приміщень, систем електроосвітлення, опалення, розрахункова кількість робочих місць)_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди __________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата видачі)
______________________________________________________________________________________

Відповідність об'єкта, що декларується, вимогам законодавства з питань пожежної безпеки
Загальні положення __________________________________________________________________
(відповідальність за забезпечення пожежної безпеки на об'єкті,
______________________________________________________________________________________
наявність наказів, інструкцій,
______________________________________________________________________________________
планів евакуації, добровільної пожежної дружини, пожежно-технічної комісії, проведення навчань
______________________________________________________________________________________
та інструктажу з питань пожежної безпеки тощо)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________


_______________________________________________________________________________________
Загальні вимоги пожежної безпеки до територій ________________________________________
(наявність на території
______________________________________________________________________________________
проїздів, під'їздів, пожежних водоймищ або гідрантів, відповідність
______________________________________________________________________________________
протипожежних розривів вимогам законодавства)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Утримання будівель, приміщень та споруд _____________________________________________
______________________________________________________________________________________
(наявність шляхів евакуації, систем автоматичного пожежогасіння та сигналізації,
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
протипожежного водопостачання, первинних засобів пожежогасіння, вогнезахисної обробки конструкцій, протипожежних перешкод, електромереж, електрообладнання, опалювальних
______________________________________________________________________________________
приладів, систем вентиляції тощо, відповідність їх вимога
законодавства)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Керівник (власник) _________________ ______________________________
суб'єкта господарської (підпис) (ініціали та прізвище)
діяльності
"___" ____________ 200_ р.
М. П.
(Порядок доповнено додатком 3 згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 11.01.2006 р. N 17)
____________

 
Правова допомога
Банер
Місцеві вибори 2015
Банер
Електронне звернення
Банер
Для громадян з порушенням слуху
Банер
Офіційні веб-портали

1

12

в

Обласна "Гаряча лінія"
Банер
Календар новин
Держенергоефективність України
Банер
Банер
Статистика
На даний момент 17 гостей на сайті