Вівторок, 04 Серпень 2020
Головне меню
Транслятор
Ukrainian English Russian
Пошук
Авторизація
Повідомлення про корупцію
Банер
Зміни одне життя - Україна
Банер

До уваги громадськості !

Військовослужбовці, які беруть участь в АТО у східних областях України, отримають земельні ділянки

Відділ Держземагентства у Міжгірському районі  Закарпатської області інформує громадськість про доручення Голови Держземагентства України Сергія Рудика щодо можливості отримання військовослужбовцями, які виконують завдання по здійсненню антитерористичної операції у власність земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд, для ведення садівництва, для індивідуального дачного будівництва.

Для цього учаснику бойових дій треба звернутись до територіального органу Держземагентства у районі або безпосередньо до Головного управління Держземагентства у Закарпатській області з відповідним документом, що посвідчує участь в антитерористичній операції (посвідчення, довідка, наказ, тощо).

Зазначеним особам буде надана допомога при складанні клопотання про надання у власність земельної ділянки, а також забезпечення надання графічного матеріалу з бажаним місцем розташування земельної ділянки та в межах законодавства надана всебічна консультативна допомога щодо подальшого оформлення права власності на земельну ділянку.

 

Процедура надання земельних ділянок військовослужбовцям та оформлення права власності на них

Відповідно до статті 121 Земельного кодексу України кожен громадянин України має право на безоплатне отримання земельної ділянки із земель державної чи комунальної власності у таких розмірах:

- для ведення фермерського господарства - в розмірі земельної частки (паю), визначеної для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство,

- для ведення особистого селянського господарства - не більше 2,0 гектара;

- для ведення садівництва - не більше 0,12 гектара;

- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах - не більше 0,25 гектара, в селищах - не більше 0,15 гектара, в містах - не більше 0,10 гектара;

- для індивідуального дачного будівництва - не більше 0,10 гектара;

- для будівництва індивідуальних гаражів - не більше 0,01 гектара

Варто зазначити, що згідно із частиною 4 статті 116 Земельного кодексу України передача земельних ділянок безоплатно у власність громадян у межах норм, визначених цим Кодексом, провадиться один раз по кожному виду використання.

Для того, щоб безоплатно отримати земельну ділянку у власність, громадянину України необхідно здійснити наступні дії:

КРОК 1

Звернутись до органу, уповноваженого здійснювати розпорядження земельними ділянками державної або комунальної власності, із клопотанням про безоплатне надання земельної ділянки у власність.

Таким органом щодо земель комунальної власності, які переважно розташовані в межах населених пунктів, є відповідна сільська, селищна, міська рада, а щодо земель державної власності, які, як правило, розташовані за межами населених пунктів, є Головне правління Державного агентства земельних ресурсів в області.

У клопотанні зазначаються цільове призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри. До клопотання додаються графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки, погодження землекористувача (у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб) та документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі (у разі надання земельної ділянки для ведення фермерського господарства). Зазначені клопотання розглядаються у відповідності до частини 7 ст.118 Земельного кодексу України.

Разом з тим, роз’яснюємо, що відповідно до Плану-графіку дій Держземагентства України та головних управлінь Держземагентства в областях та м. Києві щодо реалізації громадянами України – військовослужбовцями, які беруть участь у виконанні завдань щодо здійснення антитеростичної операції у східних та південно-східних областях України, їх конституційних пра на безоплатне отримання земельних ділянок із земель запасу державної (комунальної) власності для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), ведення садівництва, особистого селянського господарства та індивідуального дачного будівництва (далі План-графік дій) Головне управління Державного агентства земельних ресурсів в області приймає рішення про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки в рекомендований термін до п’яти днів від дати реєстрації клопотання.

КРОК 2

Замовити у землевпорядній організації виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Вартість, строки виконання робіт встановлюються відповідним договором, укладеним між замовником та розробником документації із землеустрою. Відповідно до статті 28 Закону України «Про землеустрій» максимальний строк складання документації із землеустрою не повинен перевищувати шести місяців з моменту укладення договору.

Разом з тим, роз’яснюємо, що відповідно до Плану-графіку дій проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок  військовослужбовцям розробляються державними підприємствами, що виконують землевпорядні роботи, в рекомендований термін до тридцяти днів від дати укладання договору на проведення робіт із землеустрою.

Землевпорядна організація має виконати геодезичні роботи і розробити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, який має бути складений у паперовій формі та у формі електронного документу. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки підлягає погодженню уповноваженими органами влади відповідно до статті 186-1 Земельного кодексу України. За потреби, відповідно до Плану-графіку дій, Головне управління Державного агентства земельних ресурсів в області разом з територіальними підрозділами Держземагентства у районах сприяє в межах компетенції у погодженні проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок військовослужбовцям у відповідних структурних підрозділах місцевого органу виконавчої влади у сфері містобудування та архітектури.

КРОК 3

Звернення до державного кадастрового реєстратора у територіальному (районному, міському) органі Держземагентства України із заявою про державну реєстрацію земельної ділянки. Якщо інше не передбачено договором про розроблення проекту, до цього органу має звертатись землевпорядна організація.

До заяви додається:

-копія документа, що посвідчує особу;

-копія документа, що посвідчує повноваження діяти від Вашого імені (договір, довіреність);

-копія документа про присвоєння податкового номера;

-розроблений та погоджений уповноваженими органами проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у паперовому вигляді та у формі електронного документу, а у разі, якщо щодо проекту проводилась державна експертиза – також оригінал позитивного висновку цієї експертизи.

КРОК 4

Подана заява протягом 14 днів розглядається державним кадастровим реєстратором територіального органу Держземагентства за наслідком чого, у разі, якщо подані документи складені вірно, а межі ділянки не порушують меж вже зареєстрованих ділянок, державний кадастровий реєстратор реєструє земельну ділянку у Державному земельному кадастрі і видає Витяг із Державного земельного кадастру про земельну ділянку із зазначенням у ньому кадастрового номеру.

Зауважуємо, що відповідно до Плану-графіку дій державна реєстрація земельних ділянок військовослужбовцям у Державному земельному кадастрі здійснюється в рекомендований термін протягом чотирьох днів з дня реєстрації заяви та подання документації.

КРОК 5

Подання до органу, уповноваженого розпоряджатись земельною ділянкою, клопотання про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. До клопотання додається примірник погодженого проекту, Витяг із Державного земельного кадастру про земельну ділянку, агрохімічний паспорт земельної ділянки (поля).

Зауважуємо, що відповідно до Плану-графіку дій перевірка на відповідність законодавству поданих до документів та прийняття рішень про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок військовослужбовцям та надання таких ділянок у власність здійснюється Головним управлінням Державного агентства земельних ресурсів в області в рекомендований термін до п’яти днів з дати реєстрації клопотання.

КРОК 6

Після одержання рішення про безоплатну передачу у власність земельної ділянки, громадянин подає до Реєстраційної служби заяву про державну реєстрацію права власності на земельну ділянку,

КРОК 7

Подана заява протягом 14 днів розглядається Державним реєстратором, в результаті чого, у разі, якщо подані документи складені вірно, видається Свідоцтво про право власності на земельну ділянку та Витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Головне управління Держземагентства

у Закарпатській області

Юридична адреса: 88008, м.Ужгород, пл. Народна,4*

___________________________

ПІБ

___________________________

адреса проживання

_______________________________

Клопотання

Прошу дати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для надання у власність   орієнтовною площею _________ га для  ___________________________________, яка розташована за межами населеного пункту  на території _____________________  ради ___________________  району.

Одночасно повідомляю, що земельну ділянку для ______________________________безоплатно у власність не отримував (ла).

До заяви додаю копії:

-  викопіювання  з кадастрової  карти  (плану) та інші графічні матеріали,  на яких зазначено  бажане місце розташування земельної ділянки;

-     відповідний документ, що посвідчує участь в антитерористичній операції (посвідчення, довідка, наказ тощо);

-  копії паспорту  та ідентифікаційного коду.

Даю згоду на обробку персональних даних.

Примітка у разі розташування земельних ділянок комунальної власності в межах населених пунктів необхідно звернутись до відповідної сільської, селищної, міської ради.

Дата _____________                                         Підпис _________________

Головне управління Держземагентства

у Закарпатській області

Юридична адреса: 88008, м.Ужгород, пл. Народна,4*

__________________________

(ПІБ)

__________________________

(адреса проживання)

__________________________

Клопотання

Прошу затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та  надати  у власність  земельну ділянку площею _______ га для______________________________________________________ за адресою _________________________________________________________________ за межами населеного пункту ___________.

Одночасно повідомляю, що земельну ділянку для ______________________________________ безоплатно у власність не отримував (ла).

До заяви додаю :

-  проект відведення в 1 книзі;

-  витяг з державного кадастру земельних ресурсів;

-  агрохімічний паспорт земельної ділянки.

Даю згоду на обробку персональних даних.

Примітка у разі розташування земельних ділянок комунальної власності в межах населених пунктів необхідно звернутись до відповідної сільської, селищної, міської ради.

Дата                                                  Підпис __________   /___________/

ПІБ

 

 
Правова допомога
Банер
Місцеві вибори 2015
Банер
Електронне звернення
Банер
Для громадян з порушенням слуху
Банер
Офіційні веб-портали

1

12

в

Обласна "Гаряча лінія"
Банер
Календар новин
Держенергоефективність України
Банер
Банер
Статистика
На даний момент 139 гостей на сайті